Бъдещето е в решенията за умно пестене на енергия

Семейна ферма, някъде в Калифорния (а, може да бъде и навсякъде другаде). Десетилетия наред семейството отглежда ябълки и печели добре. Докато не започва суша - не просто продължителна, а суша, която трайно изпива водните запаси на региона. Реколтите страдат, земеделието се превръща в битка с природата. Нещата отиват на зле. Семейството обаче не се отчайва, сяда, мисли, проучва и започва нов бизнес. Сега, на мястото на ябълковите дръвчета, има соларен парк - бизнес, съобразен с нови реалности.

Тази история е истинска и илюстрира невидимите промени, които се случват със света и са част от живота ни. Разказа я Ясен Гуев, главен директор  „Корпоративна политика” на „Теленор” България. Тази история е важна, защото в нея има много значими послания и едно от тях е - светът неумолимо се променя, процесът е непрекъснат, човечеството не може да си позволи да бъде просто пасивен наблюдател. Тече времето, в което се полагат основите на новия свят, в който природата и хората могат да опазят хармоничното си съжителство, ако обитателите на този нов свят търсят правилни решения и успешни формули за умно управление на всички ресурси. За щастие, този нов свят вече има своите откриватели, архитекти, строители. На тях даде думата шестия национален зелен форум на сп. "Мениджър" и "Теленор", който се проведе на 8 юли в Sofia Event Center. Тази година той беше под мотото "Енергийната ефективност - нашият нов свят" и събра представители на водещи български и мултинационални компании, държавни институции, родни и чуждестранни експерти в областта на енергийната ефективност и зелените бизнес решения. Модератор на събитието бе Юлиан Попов, бивш екоминистър, понастоящем главен консултант на Европейската климатична  фондация за Централна и Източна Европа и председател на борда на Европейския институт за енергийна ефективност на сградите.

  Кауза, която може и трябва да сплотява обществата без политически отенък, която задължително трябва да има приемственост, а ползите от нея да достигнат до всеки човек - така дефинира концепцията за енергийна ефективност Таня Христова, кмет на община Габрово и председател на УС на „ЕкоЕнергия”. Габрово е сред българските градове, в които зелените и устойчиви политики се случват, докато другаде все още само се говори за тях, сподели Христова и даде за пример един от емблематичните и вече осъществени проекти за устойчиво развитие - първата в страната международно сертифицирана пасивна сграда, с почти нулево потребление на енергия. Пилотният проект е на детска градина, която използва максимално слънчевата енергия и постига минимални топлинни загуби. Оптимален топлинен комфорт, значително по-добро качество на въздуха в помещенията и чувствително по-ниска заболеваемост сред децата са първите, безспорно доказани ползи от тази детска градина на бъдещето, отбеляза Христова.

Енергийната ефективност е само един от елементите на интелигентните инфраструктурни решения, разработвани от глобални компании, ангажирани с устойчивото развитие на света. Сред бизнес визионерите в тази област е  Siemens - световен лидер в създаването на впечатляващи ноу-хау решения и иновативни продукти в областта на инфраструктурата, сградните технологии, индустриалната автоматизация. Компанията вече има визия за изграждане на интелигентни инфраструктури от трето поколение, които ще отговарят на набиращите скорост глобални тенденции като нарастването на вредните емисии в атмосферата, засилващата се урбанизация с всички негативни последици за населението и природата от това, застаряването на човечествот, посочи Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България. Визията на Siemens e за свят, задвижван от устойчива енергия, произвеждана главно от възобновяеми източници, интелигентни мрежи, свързващи и управляващи всички елементи в публичния живот, бита и бизнес производствата, цялостно автоматизирано взаимодействие между "умни сгради" със собствено производство и съхранение на енергия, системи за сграден мениджмънт, които осигуряват максимална енергийна ефективност, умни енергийни и мобилни мрежи, които позволяват и сами оптимизират тази свързаност, сподели още Боряна Манолова.   

В някои отношения бъдещето е вече тук и страната ни е пълна с примери, но сред най-актуалните е новата мрежа на "Теленор", изцяло обновена в продължение на година без да прекъсва работа - процес, сравним с това да извършваш мозъчна операция на човек, докато шофира, посочи Владимир Радойчич, главен технически директор на "Теленор". Новата мобилна мрежа на "Теленор" не само е по-ефективна и осигурява много по-добро покритие, но и използва средно 20% по-малко енергия от преди. Освен това, тя е готова за следващия голям технологичен пробив в света - интернет на нещата, или едно от решенията, които ще ни помогнат да живеем в свят, в който използваме разумно енергията, допълни и Ясен Гуев.  

Не отлагайте мерките за енергийна ефективност, защото от тях само се печели, призова и бизнеса, и обществото адвокат Биляна Тончева, експерт по енергийна ефективност от консултантска компания EcoGlobe. Еднократно инвестиране води впоследствие до трайни полезни икономии, надхвърлящи 60%, посочи тя на базата на десетки реализирани със съдействието на нейната фирма проекти, главно в бизнеса. Всяка година има възможности за кандидатстване по различни европейски програми, насочени именно към стимулиране на енергийната ефективност на бизнеса и щом Европа ни дава тези възможности, длъжни сме да направим всичко възможно да се възползваме от тях, коментира още адвокат Тончева.

Насърчаване на един от най-устойчивите модели на енергийна ефективност - кръгова икономика на местно ниво обмисля и Столична община, сподели Теодора Полимерова от Дирекция "Управление на отпадъците" в СОС.  Общинските власти планират да разработят нов проект, който да ангажира колкото се може по-мащабно и бизнеса и гражданите в събирането, третирането и използването на отпадъците като енергийни ресурси. Една от целите му ще бъде да се стигне и до намаляване на разходите за отопление в София.

Да се търсят стратегически подходи към стратегически проблеми, когато става дума за енергийна ефективност, посъветва един от чуждестранните гости на форума -  Дан Стянзек, старши експерт по енергийна ефективност в Института по енергийните характеристики на сградите в Европа.
За страна като България, програмата за саниране на жилищни сгради е от ключово значение за подобряването на жизнения стандарт на хората и за ускоряването на ръста на икономиката. Той цитира данни от актуални анализи, според които от всичко възможно, сградите по принцип имат най-голям потенциал за реализиране на енергийни икономии. В ЕС те са над 200 млн. - публични и частни. Направени са изчисления, че инвестиции в подобряването на енергийната им ефективност от порядъка на 600-900 млрд. евро ще доведат до реализиране на икономии от 1000 до 1300 млрд. евро, като в същото време отделянето на вредни емисии във въздуха ще се съкрати с над 70%.

Стартиралата в началото на тази година Национална програма за саниране на жилищни сгради у нас ще продължи и догодина, инвестициите ще се увеличават  и ще разширяват обхвата си, посочи Десислава Йорданова, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Освен преките ползи от санирането на сградите, обследването им ще даде по-ясна картина за състоянието на жилищния фонд в България. Така ще се отворят възможности за разработване на бъдещи програми и проекти за въвеждането на европейските изисквания за здравословни и безопасни условия, както и за нулево потребление на енергия.

Сгради с почти нулево енергийно потребление е новият еталон на ЕС за качествено строителство и той влиза в сила през 2018 г. за публичните и през 2020 г. за частните обекти, отбеляза д-р арх.  Здравко Генчев, председател на УС и изпълнителен директор на „ЕнЕфект”.  За България обаче тази концепция все още е толкова далечна и чужда, че доскоро дори нямахме подготвени проектанти за такъв тип сгради, добави той.

 Дефицитът на капацитет в строителния бранш, който да е достатъчно добре подготвен за новите стандарти за качество трябва бързо да се навакса и по още една причина- енергийната ефективност днес е приоритет включително в производството на строителни материали и продукти. Един от водещите световни иноватори в това отношение е в Saint Gobin Weber - компания с 350-годишна история. Почти 40% от енергията в световен мащаб и около 20% от водните ресурси се потребяват в строителството, а то, като дейност, генерира около 40% от твърдите отпадъци, отбеляза  Удо Дуда, международен R&D директор в Saint Gobin Weber. "Затова нашата компания от години се стреми да намалява тези щети чрез непрекъснато създаване и внедряване на иновации в строителните си материали. Все повече се увеличават еко показателите на нашите продукти, защото нашата цел е да предлагаме устойчиви решения за строителството.", коментира той.

Повечето иновативни решения в последно време са насочени към съхраняването на енергия, защото това е ключът към устойчивост на енергийната ефективност, отбеляза на свой ред Васил Златев, консултант по енергийна ефективност и умни решения. Пестенето на енергия е реален ресурс и бъдещето ни все повече ще зависи от него във всяко едно отношение, защото е един от пътищата за постигане на енергийна независимост. Енергийната ефективност вече не е средство за справяне с последствията от климатичните промени, а жизненоважен подход за адаптиране към тях, обобщи той.
Успеем ли да го постигнем, градините с ябълки няма да изчезнат.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Зеленият кръг става сдружение

Сдружение „Зелен кръг на българските компании” ще бъде сформирано и регистрирано по инициатива на сп. „Мениджър” и „Теленор”, обяви в края на форума Максим Майер, редакционен директор на сп. "Мениджър". В него ще участват компании от различни сектори на икономиката. От обявяването на инициативата "Зелен кръг" през 2010 г. с няколко обединяващи еко ценности, досега в нея са се записали 219 компании. Форматът на новата организация и бъдещата й дейност ще бъде определен от Инициативен комитет, събрал хора, посветени в каузата на зеления форум от самото му начало.

Шестият национален зелен форум гласува единодушно предложения състав на инициативния комитет с председател Ясен Гуев, главен директор
„Корпоративна политика” на "Теленор" България и членове: Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Сименс България, Снежана Семова, управител на „Сен Гобен  Канстъркшън Прадъктс” България, дивизия Вебер, Александра Дойчинова, управляващ съдружник в адвокатска кантора "Шонхер", Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на "Екопак" България, Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа и председател на Европейския институт за енергийна ефективност на сградите и Максим Майер, редакционен директор на „Мениджър”.

 

В експертния панел на форума, посветен на устойчивите решения за енергийна ефективност се включиха д-р арх. Здравко Генчев, Десислава Йорданова от министерството на регионалното развитие и благоустройството, европейският енергиен експерт Дян Стянзек, Удо Дуда, международен R&D директор в Saint Gobin Weber и консултантът по енергийна ефективност и умни решения Васил Златев

 

Сенчести гори, прохладни водопади, зелени паркове се редуваха като декор на форума - атрактивната мултимедийна визия на събитието силно впечатли основните панелисти и аудиторията.

 

Източкик manager.bg

 

Календар - Януари 2021

Пон.
Вт.
Ср.
Четв.
Пет.
Съб.
Нед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31