ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФАРМА ФОРУМ

Дата:
15.03.2022 г.
Локация:
София Хотел Балкан
Тема:
NEXTGEN Hеalth – Новата реалност
Вход:
С регистрация
За събитието:

Революционни решения и нововъзникващи тенденции като роботика, изкуствен интелект, 3D печат, еволюционна медицина, прецизиран подход към всеки пациент ще имат все по-определящо влияние върху производството и разпространението на фармацевтични продукти и терапии от ново поколение.

Повече от всяка друга област, новаторските разработки и бурният технологичен възход трансформират медицината и здравеопазването по начини, които само преди десетилетие биха звучали като научна фантастика.

Фарма индустрията следва, но и задава темпото на промените по нови стандарти като развива потенциала на иновациите и поставя още по-голям акцент върху превенцията и дигитализацията на цялостната екосистема от здравни грижи и политики за насърчаването и управлението им. Как се случва този преход в глобален мащаб и кога новата реалност на медицината на бъдещето ще навлезе и в България? Отговорите търсим в предстоящия Девети национален фарма форум на „Мениджър“.

Едно от най-престижните и утвърдени събития в тази сфера в България ще се проведе през месец март, 2022 г. Форматът ще е физическо събитие с ограничен достъп, съобразен с действащите здравни мерки, като всеки панел ще бъде записан и публикуван онлайн седмица след събитието под формата на отделни материали в manager.bg, споделени и в социалните мрежи.

Ключови теми:

 • Фактори за ускорено развитие и модернизация на българското здравеопазване и политики за насърчаването им;

 • Регулации, които следват иновациите;

 • Икономика на здравето от нов тип – в търсене на устойчив баланс между нарастване на инвестициите в здравеопазване и ефективната им възвръщаемост;

 • Тенденциите, които променят фарма индустрията – какво предстои в областта на терапиите от ново поколение: персонализирана медицина, имунотерапия, биотехнологиите, клетъчна и генна терапия;

 • Технологичната революция и ефектите от нея за сектора и здравните системи – готови ли сме за следващия скок?

 • Най-важните открития, решения и практики, които проектират бъдещето на фарма индустрията и медицината: изкуствен интелект и нови открития, концепцията за Healthcare Design, роботика и нанотехнологии, VR за обучение и лечение, прецизна медицина чрез фармакогеномика, 3D принтирани терапии, AR в помощ на здравните грижи.

Участници и лектори:

 • Висши мениджъри и лидери на мнения от водещи компании и фарма индустрията
 • Авторитетни учени и медицински специалисти
 • Представители на държавни институции, ангажирани със секторните политики
 • Представители на съсловни и браншови организации

Галерия:
Лектори:
д-р Петър Грибнев, дм
заместник-министър на здравеопазването
проф. д-р Петко Салчев
управител на НЗОК
адв. Свилена Димитрова
председател на Българска болнична асоциация
проф. Илко Гетов
представител на България в Комитета за лекарствените продукти за хуманна медицина на Европейската агенция по лекарствата
д-р Иван Маджаров
председател на УС на БЛС
маг.-фарм. Велина Григорова
председател на УС на БФС
доц. д-р Антон Тонев, д.м.
председател на Парламентарна комисия по здравеопазването
Д-р Александър Симидчиев
заместник-председател на Парламентарна комисия по здравеопазване
д-р Красимира Чемишанска
председател на УС на ARPharM и изпълнителен директор на Амджен България
проф. д-р Красимир Иванов, дмн
председател на УС на Асоциация на университетските болници
Деян Денев
директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)
инж. Тодор Абаджиев
главен експерт слухови импланти в Сентилион - официален представител на МЕД- ЕЛ за България
Георги Къдрев
управител на Imagga Technologies и изпълнителен директор на Kelvin Health
проф. д-р Емил Паскалев
началник Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение в УМБАЛ "Александровска".
д-р Славейко Джамбазов
основател и управител на НТА Ltd.
Кристина Ескенази
председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер, член на УС на Клъстер Изкуствен Интелект България, БРАИТ и Българско Бионаучно Общество
Проф. Алексей Савов
началник на Националната Генетична Лаборатория
Татяна Станчева
Supply Service and Offerings Manager, IQUVIA
Ваня Чонева
основател Superdoc.bg и „Маркетинг Директор“ в Healee
д-р Диян Ганев
председател на сдружение на младите лекари - Столична Лекарска Колегия на БЛС
Програма:
15.03.2022 г.
09:30
10:00
Регистрация на присъстващите гости
10:00
10:50
ПЪРВИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: Иновации и политики за интегриране

 

Представители на изпълнителната власт, на различни институции в сферата на здравеопазването и на браншови и съсловни организации дискутират факторите за ускорено развитие на българското здравеопазване и нужните политики за насърчаването им; реформиране на регулациите, които следват иновациите; икономиката на здравето от нов тип – в търсене на устойчив баланс между нарастване на инвестициите в здравеопазване и ефективната им възвръщаемост

Модератор: Славейко Джамбазов, изпълнителен директор на Health Technology Assessment

Участници: 
доц. д-р Антон Тонев, д.м. председател на Парламентарна комисия по здравеопазване

маг.-фарм. Велина Григорова, председател на УС на Български фармацевтичен съюз

д-р Иван Маджаров, председател на УС на Български лекарски съюз 

Деян Денев, директор на ARPharM
     Тема: Укрепване на българското здравеопазване чрез увеличаване на инвестициите, ефективността, достъпа до здравни грижи и лекарствено лечение.“ 

10:50
10:55
Техническа пауза
10:55
11:45
ВТОРИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: Науката става реалност

 

Ключови теми

  • Тенденциите, които променят фарма индустрията – какво предстои в областта на терапиите от ново поколение: персонализирана медицина, имунотерапия, биотехнологиите, клетъчна и генна терапия;
  • От лабораторията до пациента: инвестиции в търсене и разработването на нови терапевтични решения за масови и социално-значими заболявания, за редки болести
  • Области в медицината, в които вече навлизат революционни здравни технологии и начинът, по който те променят алгоритмите на диагностициране и лечение на пациентите
  • Технологичната революция и ефектите от нея за сектора и здравните системи – готови ли сме за следващия скок?

Лидери на мнение от фарма индустрията дискутират най-важните открития, решения и практики, които проектират бъдещето на сектора. Къде се намира България в глобалната картина на сектора и кога новостите ще започнат да се прилагат масово и у нас?

Модератор: Кристина Ескенази, председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер, член на УС на Клъстер Изкуствен Интелект България, БРАИТ и Българско Бионаучно Общество

Участници:
проф. Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата 
     Тема: "Промените във фарма законодателството на ЕС, новата роля на ЕМА и ефекта върху играчите в сектора"

д-р Красимира Чемишанска, председател на УС на ARPharM и изпълнителен директор на Амджен България
​     Тема: „Как науката става реалност - най-важните открития, решения и практики, които проектират бъдещето на сектора.“

проф. Алексей Савов PhD, началник на Националната генетична лаборатория
     Тема: "Организация на генетичните изследвания в България​"

11:45
12:00
Кафе пауза
12:00
12:30
ПЪРВИ ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН СЛОТ: Нови терапии

 

Модератор на презентационни панели: Кристина Ескенази, председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер, член на УС на Клъстер Изкуствен Интелект България, БРАИТ и Българско Бионаучно Общество

Участници:
Татяна Станчева, Supply Service and Offerings Manager, IQVIA
     Тема: „Навлизането на специализирани терапии в страните от ЦИЕ и България – какво ни очаква?“

проф. д-р Емил Паскалев, началник Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение в УМБАЛ "Александровска"
     Тема: „Хронично бъбречно заболяване – тихата епидемия“

12:30
13:00
ВТОРИ ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН СЛОТ: Технологични иновации в медицината

 

Участници:
Георги Къдрев, CEO на Kelvin Healt
     Тема: “Интелигентно решение, подпомагащо диагностиката на ПСБ и КИДК на база мобилна термография”.

инж. Тодор Абаджиев, главен експерт слухови импланти в Сентилион - официален представител на  МЕД- ЕЛ за България
     Тема:Иновации от лидера в слуховите импланти MED-EL. За по-добро качество на живот.“

13:00
13:10
Техническа пауза
13:10
14:00
ТРЕТИ ПАНЕЛ: Бъдещето на болничното лечение

 

Ключови теми:

 • Политики за развитие и задържане на кадри, подготовка на кадри, които да работят съобразно бурния прогрес на здравните технологии;
 • Иновации и инвестиции в болничното лечение, потребности и възможности за модернизация
 • Стратегии за подобряване на извънболничното и болнично лечение.

Политики за развитие и задържане на кадри, подготовка на кадри, които да работят съобразно бурния прогрес на здравните технологии; иновации в болничното лечение; модернизация на базата; здравни стратегии в условия на застаряващо население; превенция; телемедицина.

Модератор: д-р Александър Симидчиев, заместник-председател на Парламентарна комисия по здравеопазване

Участници: 
д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването

проф. д-р Петко Салчев, управител на НЗОК
   Тема: „Здравноосигурителен модел в България. Ролята на НЗОК в осигуряване на здравните потребности на населението“.

адв. Свилена Димитрова, председател на Българска болнична асоциация
   Тема: "Развитие на болничното здравеопазване след Covid-19"

проф. д-р Красимир Иванов, дмн председател на УС на Асоциация на университетските болници

Ваня Чонева, основател Superdoc.bg и „Маркетинг Директор“ в Healee
   Тема: „Телемедицината в България – състояние и възможности за развитие.“

д-р Диян Ганев, председател на сдружение на младите лекари - Столична Лекарска Колегия на БЛС 

14:00
14:10
Закриване на събитието
Основни партньори::
С подкрепата на::
Медийни партньори::
Присъстващи
Ani Argirova
Emba recruiter, Aubg
Dejan Lakovski
Cluster Country Director Balkans, AstraZeneca
Dimitar Karzhin
Director, ICON Plc
Elena Angelova
Brand Ambassador & Communications Professional at EasyAds, EasyAds - online advertising platform
Elena Damaskinova
CEO, DAMEL LTD
George Ruitchev
Executive director, BBLF
Mariya Popova
CSM, CredoWeb
Temelko Dechev
CEO, ExpandX Marketing Web
Tатяна Бенишева
председател , Bulgarian Association for Drug Information
Александър Мандаджиев
Продуктов мениджър, Нобел Фарма
Анелия Маркова-Столар
Преводач на свободна практика, Self-employed
Анна Илиева
Заместник-председател на УС, Българска асоциация за закрила на пациентите
Аркади Шарков
Икономист, ЕКИП
Байрам Бюлент
Студент, -
Благовеста Костова
акушерка, Медела,АБА
Валентина Павлова
Продуктов мениджър, Фьоникс Фарма
Васил Гиргинов
Мениджър ключови клиенти, Бестамед
Венелин Сапунаров
Председател на УС, Регионална фармацевтична колегия София-столична
Виктор Проданов
Founder & CEO, Rep2b Pharma CRM
Вяра Врагова
Секретар , БОППХ
Георги Костадинов
Технически директор, Келвин Хелт АД
Георги Начев
CEO, Digiburn
Георги Христов
преподавател, МУ - София
Гергана Недялкова
член на УС, АПАЗ
Гергана Павлова
Консултант, ФЛ
Гергана Семова
Управител, Фармдедикт ООД
Даниел Петров
Директор Маркетинг, Бестамед
Даниела Сарайдарова
Магистър фармацевт , Нота Бене Фарма
Диана Пазаитова
Управляващ съдружник, Fama Consulting
Диляна Вичева
Зам.ректор по МСПД, Медицински Университет-Пловдив
Димитър Георгиев
Управител, ДИНИ ОТС ООД
Димитър Димитров
CEO, Micar21
Диян Ганев
Председател , Сдружение на младите лекари
Добриана Александрова
Българска асоциация за лекарствена информация, Сиджимова
Евгени Тасовски
Изпълнителен директор, БГФармА
Евгения Карпулска
Maркетинг, Tsvetkova Bebov & Partners
Елена Цонева - Папуджиева
Основател и управител, PR Care
Елеонора Матеина
Мениджър, АД "Цветкова, Бебов и съдружници"
Елеонора Стайкова
Client solutions manager, CredoWeb
Ели Димова
Управител, PrimeLine Consultants International
Елина Петкова-Георгиева
магистър-фармацевт, Глория Интернешънъл ЕООД
Елисавета Горева
регионален мениджър, Новартис
Емил Паскалев
Началник Клиника по нефрология, Александровска болница
Емилия Баалбаки
Главна Акушерка , Втора САГБАЛ Шейново
Жела Тинкова
Client Solution Executive, CredoWeb
Златина Русева-Савова
Управляващ съдружник, Dinkov, Maximova, Ruseva-Savova law firm
Зорка Милева
Гл. Редактор, Портал България и БНР
Зорка Милева
Гл. Редактор, Портал България и БНР
Зорница Игнатова
Студент , Медицински факултет
Ивайло Стойчев
Мениджър проекти, Информационно обслужване
Илия Николов
Маркет Аксес, Астелас Фарма
Ирина Белева
Старши съветник, Българо-китайска асоциация за бизнес развитие
Йорданка Пенчева
Sales Officer, SeeNewa
Йорданка Пенчева
Sales Officer, SeeNews
Калина Михайлова
Адвокат, Адвокатска кантора Калина Михайлова
Кристина Ескенази
Председател на УС, Биотехнологичен и Здравен Клъстер
Лиляна Филипова
Client Project Manager, CredoWeb
Магдалена Мичева
CEO, Линеа Трейдинг ЕООД
Максим Билянов
Business Development Manager, World Courier
Марио Илиев
Country Manager, MONTAVIT
Милена Главчева
главен експерт, МОН
Милена Касапова
Изп. Директор, Фи хелт застраховане АД
Милена Касапова
Изп. Директор, Фи хелт застраховане АД
Милка Василева
Председател на УС, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Мими Дечевска
Акушер , МБАЛ ,,Хигия”
Момчил Баев
Председател, Фондация Астра Форум
Мустафа Барзев
Студент по медицина 5ти курс, -
Наталия Григорова
Председател, Българска Хънтингтън Асоциация
Наталия Маева
Зам.-председател на НПО, Национална пациентска организация
Нина Георгиева
Адм.фин.Мениджър, ДИНИ ОТС ООД
Оля Василева
Изпълнителен директор , Българска Асоциация на търговците на едро с лекарства
Павлинка Ангелова
Председател, Алианс на българските акушерки
Павлинка Герина
Председател, Алианс на българските акушерки
Пенка Георгиева
Гл. редактор, Информационен портал "Здраве и култура"
Пламен Таушанов
Председател на УС, Българска асоциация за закрила на пациентите
Пламена Анастасова
маркетинг мениджър, нобел фарма
Ренета Илиева
Координатор по европейски проекти , Българска асоциация за закрила на пациентите
Росен Георгиев
Ceo, Eyrepharm
Росица Неделчева
Safety Scientist , C3i
Росяна Сотиоова-Христова
Client Service Director and Founder , PR Care
Светлин Гуцев
Девелопър, Сивком-87 АД
Светослав Андреев
Български фармацевтичен съюз, Крумов
Снежина Иванова
----, Рош България
Станислав Георгиев
доцент, МУ-Пловдив
Стефка Попова
Председател, Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК)
Стоян Бичев
Генетик, Национална Генетична Лаборатория
Таня Райнова
ПР, Келвин Хелт
Теодора Петрова
Бранд Мениджър, АстраЗенека
Фридрих-Димитър Крепиев
студент по медицина 5 курс, студент по икономика втори курс , Не съм към фирма
Христина Димитрова
ФЛ, ФЛ
Цветомир Милошов
репортер, БНР
Юлиян Томов
Продуктов Мениджър, Нобел Фарма
йосиф аврамов
председател на УС, КЦПЕЛ