XIII Зелен форум на Мениджър

Дата:
23.06.2022 г.
Локация:
Интер Експо Център
Тема:
Трансформация от хората за хората
Вход:
С регистрация
За събитието:

Замърсяването на въздуха и водата, рециклирането на отпадъците, разумното и щадящо използване на ресурси, корпоративна социална отговорност, ориентирана към опазване на природата – доскоро това бяха послания, които се чуваха от малцина. Климатичните промени и глобалното затопляне вече са водещи теми в дневния ред на правителства и бизнес, които трябва да намалят в следващите десетилетия въглеродния отпечатък и замърсяването на околната среда.

Трансформацията към зелена икономика е в ход. Европейската общност видя възможност възстановяването от пандемията да даде енергия и в тази посока. Как обаче ще се използват инструментите на Зелената сделка, на Плана за възстановяване и на Механизма за справедлив преход? Какви ще са възможностите за бизнеса? Какви са поуките от енергийната криза от последните месеци? Къде може да се търси алтернатива за нови енергоносители? Какво е бъдещето пред транспорта, автомобилната индустрия водния сектор и зелените иновации?

Лектори:
Борислав Сандов
заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите
Александър Николов
министър на енергетиката
Димитър Бранков
съветник по екологичните политики и зеления преход на Председателя на УС на Българска стопанска камара
Радан Кънев
член на ЕП
Мариана Итева
Регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, Заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от Veolia
Теодор Маринов
изпълнителен директор в ОББ, член на кънтри екипа на KBC Груп в България и лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп в България
Даниел Николов
търговски директор на Еко Партнърс България
Миглена Стоилова
председател на Надзорния съвет БГВЕА и член на Управителния съвет на Националната енергийна камара
Любомир Спасов
изпълнителен директор, Данон Сердика АД
Сергей Дончев
търговски директор на Лактима ЕАД
Диляна Якова
– мениджър „Регулации и устойчиво развитие“, Филип Морис България
Модератор: Ясен Гуев
бизнес консултант
Мирослав Илиевски
изпълнителен Директор на ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД
Програма:
23.06.2022 г.
13:30
14:00
Регистрация на присъстващите гости
14:00
14:10
Откриване на събитието
14:10
15:00
ПАНЕЛ I: НОВИТЕ ЗЕЛЕНИ ХОРИЗОНТИ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ДЕБАТ

 

Срещаме бизнеса с представители на институциите, ще чуем мнението на експертите. Как ще се използват инструментите на Зелената сделка, Плана за възстановяване и Механизмът за справедлив преход в период от излизане от пандемията и навлизане на нов цикъл от кризи в икономиката - инфлация, проблеми с доставките, геополитическо напрежение и т.н.?

В следващите месеци предстои да се видят какви ще са възможностите на Фонда за справедлив преход (ФСП), чиято цел е да гарантира, че няма да има изоставени по пътя на ЕС към климатично неутралност до 2050 г. Средствата за България по различните програми достига 1, 178 млрд. евро.

Как страната ни ще се впише в конкретните критерии за разпределение на средствата между държавите членки, къде се измерва емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения, въглеродният интензитет, равнището на заетост във въгледобива, добивът на торф и т.н.

Работни теми:

 • Дипломация, финансиране, регионални политики. Възможностите на Новия зелен пакт?
 • Какви са предизвикателствата пред администрирането на европейските фондове в областта на зелените политики?
 • Каква цена ще плати бизнесът? Предизвикателствата при адаптиране на европейски директиви

Участници:
• Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите
 • Радан Кънев, член на ЕП
 • Сергей Дончев, търговски директор на Лактима ЕАД
Тема: „Новите предизвикателства пред производителите“
 • Димитър Бранков, съветник по екологичните политики и зеления преход на Председателя на УС на Българска стопанска камара
 • Васко Начев, енергиен експерт

Модератор на панела: Ясен Гуев, бизнес консултант

15:00
15:10
ТЕХНИЧЕСКА ПАУЗА
15:10
16:20
ПАНЕЛ II: ЦИКЛОН ОТ КРИЗИ, ЕНЕРГИЙНИ ДЕФИЦИТИ И ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ - ГОВОРИ БИЗНЕСЪТ

 

В този панел търсим какви са поуките от кризата с енергийните носители от края на 2021 г. и началото на тази година? Как различните икономически сектори преодоляват пораженията от високите цени на електроенергията и природния газ? Какви са превантивните мерки за справяне с екологичните промени и какви могат да са активните мерки (намаляване на изкопаеми горива, намаляване на използването на въздушен транспорт, инвестиране във ВЕИ-сектора и търсене на алтернативни източници на енергия)

Работни теми:

 • Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG)
 • Ще се повтори ли енергийният дефицит? Поуки и нови работещи решения
 • Въглеродната неутралност в циклон от кризи.  Постижими ли са нулевите емисии?
 • Разумно използване на водните ресурси
 • Мощности в перспектива на ВЕИ сектора

Презентация: Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, Заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от Veolia
Тема: “Екологична трансформация: Пътят към въглеродна неутралност”

Участници:

• Александър Николов, министър на енергетиката

• Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, Заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от Veolia
• Теодор Маринов, изпълнителен директор в ОББ, член на кънтри екипа на KBC Груп в България и лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп в България
• Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет БГВЕА и член на Управителния съвет на Националната енергийна камара
• Мирослав Илиевски, изпълнителен Директор  на ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД

Модератор на панела: Ясен Гуев, бизнес консултант

16:20
16:30
ТЕХНИЧЕСКА И КАФЕ ПАУЗА
16:30
17:30
ПАНЕЛ III: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТ ХОРАТА ЗА ХОРАТА

 

В този панел търсим решения да се живее по-добре в големите градовете, които все повече привличат капитали и растат демографски. Как може да се промени мисленето в обществото към природосъобразни нагласи и практики. Какви са възможностите за децентрализация и демократизация на енергията - домакинствата сами да произвеждат енергия или да пречистват водните ресурси. Как се променя моделът от консуматори към производители? 

Работни теми:

 • Решения за подобряване на разделното събиране и рециклиране на отпадъци, и подобряване на градската среда
 • Предизвикателства в градска среда - мръсен въздух, транспортна свързаност, екологични решения.
 • Устойчиво развитие на бизнеса и опазването на околната среда като част от корпоративната социална отговорност   

П​резентация: Даниел Николов, търговски директор на Еко Партнърс България
Тема: „Решения за подобряване на разделното събиране и на градската среда“

Участници:

 • Лорита Радева, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет
 • Любомир Спасов, изпълнителен директор, Данон Сердика АД
 • Даниел Николов, търговски директор на Еко Партнърс България
 • Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“, Филип Морис България

Модератор на панела: Ясен Гуев, бизнес консултант

17:30
17:35
Закриване на събитието
17:35
18:10
Време за коктейл и размяна на контакти
Генерален партньор::
Основни партньори::
С подкрепата на::
Институционални партньори::
Медийни партньори::
Присъстващи
Христо Апостолов
Business Development manager, Веолия
Daniela Bojinova
PRExpert , Interimage
George Ruitchev
Executive director, Bulgarian business leaders forum
Iliyana Ilieva
Manager Events & Publications, ICAP CRIF EAD
Ivelina Petkova
Business Manager, Wyser EOOD
Jechko Iordanov
manager, NGOGREEN LAND
Laska Nenova
Генерален директор , БГ Бъди Активен
Mariya Pantusheva
Researcher , GATE Institute
Maya Nikolova
Business Development Manager, ICAP Bulgaria
Milko Kiranov
BDM, TBI Info
Plamena Dimitrova
Manager Strategic Project, TBS
Preslav Raykov
Founder & CEO , Leaf IT
Silvia Todorova
CEO, Smart S I EOOD
Simona Stiliyanova
Co-founder and Managing Partner, Основа
Svetoslav Todorov
CEO, Tradeon Solar
Vassil Petev
CEO, 3VM, Smart Energy Solutions
Александър Биков
Мениджър Бизнес Развитие, GI Group
Андрей Кадишев
Главен секретар, Regional Administration Smolyan, Smolyan town, Bulgaria
Антон АНДОНОВ
експерт- НИС-ЦТТ, СУ "Св.Климент Охридски"
Антон Иванов
Търговски Директор , Топливо АД
Ася Чанева
Редактор, БНР
Биляна Тончева
Прокурист, Еко Глоуб ООД
Бисера Иванова
Ръководител отдел "Сграден фонд и ЗБУТ", Фесто Производство ЕООД
Боряна Трифонова
Доцент, д-р , МГУ "Св. Иван Рилски"
Василена Митрова
Оперативен Маркетинг, TotalEnergies
Венета Стефанова
Докторант , Лесотехнически университет
Венцислав Хъмчев
Главен експерт , Regional Administration Smolyan, Smolyan town, Bulgaria
Виолета Кметова
Търговски директор, TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD
Вихрен Митев
Експерт кръгова икономика и зелени иновации, Junior Achievement Bulgaria
Владимир Димитров
център "Чиста индустрия", Българска стопанска камара
Вяра Ганчева
Гл. ас. д-р, БАН-ИФС
Георги Павлов
Business Development manager, Веолия
Дарина Георгиева
изпълнителен директор, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН
Десислава Петрова
Представител здраве и безопастност, Хил клиник
Десислава Кирова
Мениджър Устойчиво Екологично развитие, Холсим България АД
Диана Иванова
Head of Resources&Fleet, ВМ Финанс груп АД
Димитър Найденов
Мениджър "Корпоративни въпроси" , JTI България
Елена Матеева
изпълнителен директор, BPRA
Елица Георгиева
Корпоративни комуникации, Лидл България
Емил Банков
Търговски представител, "Хамбургер Рисайклинг България" ЕООД
Емил Михайлов
CTO, Founder, RFuel inc. USA - rfuel.us , Grainis ltd. Hydogen Bulgaria
Емилия Волева
председател, Фондация Мир и щастие
Емилия Николова
управител, Волева
Ергин Емин
Председател на УС, АБГР
Жасмина Бошнакова
Главен експерт , Regional Administration Smolyan, Smolyan town, Bulgaria
Ива Лазарова
експерт Маркетинг и комуникации, Веолия
Илиана Арбова
Business Development manager, Веолия
Илиана Реброва
Фасилити мениджър, дм България ЕООД
Илина Георгиева
Технически директор, Еко Партнърс България АД
ЙОСИФ АВРАМОВ
председател на УС, КЦЕПЛ
Йоанна Маркова
Консултант (дигитализация и иновации), СМАРТ ЕС АЙ
Калин Кузманов
Event management, Kv production
Кирил Кирилов
Ръководител Корпоративна Дистрибуция, ОББ Интерлийз
Кристина Наумова
CSR Мениджър, Лидл България
Магдалена Найденова
"Корпоративни партньорства", Сдр. SOS Детски селища България
Мариана Итева
Заместник-регионален директор Веолия България, Веолия
Мариета Христова
Директор, СУ "Васил Левски"
Мария Стефанова
КОНСУЛТАНТ ПР И КОМУНИКАЦИИ, ВИА КЪНСАЛТИНГ
Миглена Димитрова
Директор за връзки с инвеститорите, Българска фондова борса
Милена Тошкова
PR Manager, MSL Sofia
Надя Павлова
Business Development manager, Веолия
Никола Рахнев
Председател на УС, Гората.бг - Фондация
Никола Овчаров
Управител, Джиосайкъл България
Оля Никол
Business & Human Rights Specialist , Freelance
Петко Иванов
Маркетинг и реклама, ДОХ АД
Петър Рашев
Основател и ръководител, Скандинавия Лоджистикс ЕООД
Пламен Бачев
Partner, Forton
Пламен Вълчев
Национален директор, BNI
Пламен Вълчев
Национален директор, BNI
Пламена Маринова
Основател и ръководител, Климатека
Радостина Михайлова
Гл.ас.д-р, ЮЗУ, кат. "Връзки с обществеността"
Росина Тодорова
Началник "Маркетинг и реклама", Столиен електротранспорт ЕАД
Росина Тодорова
Маркетинг Директор, Столичен електротранспорт ЕАД
Саша Василева
Корпоративен мениджър Качество и контрол, Хидроенергийна компания АД
Силвия Ангелова
Основател и ръководител, С АРТ ДИЗАЙН ЕООД
Силвия Митова
Управляващ партньор, Ноубокс ООД
Станимира Георгиева
Business and ESG Manager, Интерланг ЕООД
Станислава Стефанова
Business Development manager, Веолия
Стоил Вълков
HSE , TotalEnergies Marketing Bulgaria
Стоян Петров
Търговски Представител, ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД
Таня Китик
Управител, Инос Трейд ООД
Теодора Даскалова
Експерт Обслужване на клиенти, "Еко Партнърс България"АД
Цветомир Ганев
бранд мениджър, Code Media
Юлия Антонова
Специалист Околна среда, здраве и безопасност, Удуърд България ЕООД

Календар - Декември 2022

Пон.
Вт.
Ср.
Четв.
Пет.
Съб.
Нед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31